Malý veľký muž so SĽUK-om

24.5.2020 Malý veľký muž so SĽUK-om
Radošinské naivné divadlo a SĽUK
19:00h, Dom kultúry, Trojičné námestie 10

Vstupenky na www.ticketportal.sk

Na motívy pôsobivých životných príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal Stanislav Štepka novú verziu javiskovej inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pod názvom Malý veľký muž. Autor v hre sleduje život kľúčovej osobnosti Československa od jeho narodenia v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919.